met de billen bloot 3

term_id ) ) . '" alt="' . esc_attr( sprintf( __( 'View all posts in %s', 'textdomain' ), $category->name ) ) . '">' . esc_html( $category->name ) . '' . $separator; } echo ' « ' . trim( $output, $separator ); } ?>

afbeelding
tekst
 • met de billen bloot 1-16    –   14 x 14 cm

   

   

  Deze serie is ontstaan als vervolg op een in april 1998 getekend dagboekje
  met als titel: ‘ negen keer geboren worden”.
  Dit boekje gaat over `er zijn`, in de wereld zijn, over er wel of geen plaats in hebben, wel of geen plek krijgen, innemen, over zich verhouden tot anderen.
  In een creatieve bui wist ik mijn verhouding tot de wereld terug te brengen tot
  mijn geboorte en heb daar voor een klein moment alles aan toegeschreven.
  Omdat ik toen ben begonnen te bestaan.