Over Sam Israël

Voor Sam Israël zijn taal, muziek en beeld op alle niveau’s met elkaar verbonden.

Vorm, handschrift, kleur, emotie, beeldende kwaliteiten vinden we in deze verschillende uitdrukkingsvormen terug. Zoals de kleuren in zijn beeldend werk soms licht schurend op elkaar reageren, terwijl het beeld zich niet meteen laat begrijpen, de teksten zich laten horen in een gelaagdheid die zich niet altijd meteen ontvouwt aan de luisteraar: zo verhouden zich de consonanten en dissonanten in zijn songs, meestal geen klare harmonische drieklanken, maar ’n soms grillige, toch consistent gecomponeerde zoektocht door het leven.

1994-1996 avondopleiding: Rietveld Academie, Amsterdam.

Sam schrijft zijn eigen tekst en muziek.

 

 

 

contact: samisraelATxs4all.nl